Предложение за обявяване на 25 март Благовещение за Ден на майката и майчинството

 

Уважаеми народни представители,

Предлагаме на Вашето внимание мотиви за законопроект за обявяването от Народното събрание на ден Благовещение(25 март) за официален празник – Ден на майката и майчинството. Тези мотиви са написани от проф. Климентина Иванова, богослов.

ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПРАЗНИКА БЛАГОВЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Благовещение, наред с Великден, е един от големите празници, които още от покръстването на българите се възприемат както като църковни, така и като мирски, тачени от цялата общност. Той става символ на женската святост, но и  на майчинството изобщо. Драматизмът на мистичното сливане между човека и Бога, както и позицията на 25 март в календара, рефлектират изключително силно върху народното съзнание и се свързват с най-светли чувства: началото на пролетта, времето на покаяния- Велик пост и предчувствие за Христовото Възкресение.

Благовещение не е просто „женски празник“, а най-малко е „ден на жената“. Чрез него се преживява отново и отново чудото на създаването на новия живот и ролята на майката в него. Благата вест за бъдещо раждане за хората винаги е вест на надежда.

Разбира се, Благовещение е свързано с човешката история и с човешката същност, но то има и особено значение за нашия народ, защото през вековете на несвобода детето е упованието на българското семейство. Здравите синове и дъщери са приемани като най-голямата придобивка, богатството и гордостта на майката и на бащата, на целия род. Нещо, което ние днес като че забравяме!

Чак до втората половина на XX в. Благовещение се преживява не само като радостен, но и като ден, трогателен с израза на почит към майката. За това свидетелства традицията, някои прояви на която са запазени до наши дни. Според изследванията на етнографи и фолклористи празникът, започващ в навечерието на деня с песнопения за възхвала на Майката Богородица, а сутринта- чрез тържественото богослужение, продължава вън от храма с многобройни ритуали. За различните места по българските земи те са различни, но същността им се свежда до едно- денят е благословен и благодатен, той трябва да се уважи по всички възможни начини, за да е благодатно и благословено потомството, идващо на този свят чрез майката. На този ден всички- и жени, и мъже са с най-новите си дрехи и непременно носят в себе си пари, та „кукувицата да не ги закука без грош и на бедност“. Специално се обръща внимание на премяната на девойчетата, за които се предполага, че могат да се омъжат същата година и ще станат майки в близко бъдеще. Ако има първи цветенца, те са за иконите и за люлките на младенците. Всички се надпреварват да приготвят специални обредни хлябове, коитo се, месят от деца с живи родители. На първо място се показва особена почит към родилите през годината, на които се дават първите залъци. Въпреки молитвената тишина на поста, на Благовещение се вие хоро и се яде риба; жените с децата си отиват при своите майки, за да им целунат ръка. Това са само част от многобройните прояви в чест на 25 март.

Както се вижда, Благовещение е бил празник, изпълнен със символика и дълбинен общочовешки смисъл. Нека го възродим,превръщайки го в официален,т.е не религиозен,а общонационален ден на майката и майчинството (майчинството,което символизира грижите по отглеждането и възпитанието на децата).Такъв ден в българския календар няма! 8-и март е международен ден на трудовата жена. Приемането на Благовещение като ден на майката и майчинството ще бъде,може би,един от онези фактори,които незабележимо и ненатрапчиво ще тласнат обществото ни към по-големи грижи за отглеждането и възпитанието на поколенията. И да не забравяме дълбокия смисъл на Вазовата благодарност:

«Ти ме роди, но ти ми даде

и светлото, що в теб блещеше,

ти и човека в мен създаде-

ти два пъти ми майка беше!»

Уважаеми народни представители,

Надяваме се този законопроект да бъде обединителен за нацията, защото той е посветен на майката и майчинството като символ на отглеждането и възпитанието на младото поколение на България, независимо от вероизповеданието-символ,за който обществото ни трябва сериозно да се замисли.

Бихме се радвали,ако законопроектът стане обединителен и за голяма част от народните представители в 41 -то Народно събрание чрез инициативата за внасянето му.

Като член на голямото семейство на европейските народи, България би могла да предложи на Европейския съюз да приеме 25 март като ден на майката и майчинството.

26.03.2010                                                                                                               С уважение: Юлия Берберян- Малеева

София                                                                                                                                                                 Председател

 
 
 
 

0 Comments

 

Leave a Comment