Управителен съвет

ЮЛИЯ БЕРБЕРЯН – Председател на УС

АННА  ДАНАИЛОВА

ВАСИЛКА ГОРЧЕВА

ВАЛЕНТИНА ЗЛАТАНОВА

КЕРА ЛЕФАКЕВА

СНЕЖАНА СТОЯНОВА

МАРГАРИТА СТАНКОВА

ПЕНКА КЪНЕВА

ЕМИЛИЯ ЧАКЪРОВА

 
 

Comments are closed.